Каталог услуг

Прайс на ремонт всех моделей Electrolux в СПб

Модель Цена Модель Цена
 ERF 2620 W  от 600 р.  ERO 2820  от 300 р.
 ENB 3599 X  от 550 р.  ERES 3500  от 300 р.
 ERES 3500 X  от 450 р.  ERB 3598 W  от 300 р.
 ERB 3445 X  от 550 р.  ERZ 3670 X  от 550 р.
 ENB 3851 X  от 550 р.  ERB 3645  от 450 р.
 ERD 2750  от 300 р.  ERF 3700  от 600 р.
 ERF 3700 X  от 350 р.  ERB 3911  от 600 р.
 ERB 3198 W  от 350 р.  ERB 3598 X  от 350 р.
 ERB 3798 W  от 500 р.  ERB 3798 X  от 500 р.
 ERD 2350 W  от 600 р.  ERB 4045 W  от 400 р.
 ERB 4098 AC  от 550 р.  ERB 4111  от 550 р.
 ERD 3020 W  от 400 р.  ERD 3420 W  от 600 р.
 ERD 3420 X  от 600 р.  ERN 2272  от 450 р.
 EJF 3250 AOW  от 600 р.  ENN 12913 CW  от 600 р.
 ERN 1400 FOW  от 500 р.  ENN 2800 BOW  от 350 р.
 ENB 3850  от 550 р.  ERB 3599 X  от 500 р.
 ENB 3440  от 400 р.  ENB 3450  от 450 р.
 ENB 3840  от 500 р.  ERB 3445 W  от 550 р.
 ERB 3644  от 500 р.  ERB 3651  от 450 р.
 ERB 4024  от 500 р.  ERB 4051  от 400 р.
 ERO 2923  от 300 р.  ERO 2924  от 500 р.
 ERB 3442  от 350 р.  ENB 3451 X  от 350 р.
 EN 3850 COX  от 500 р.  EJF 4440 AOW  от 400 р.
 EN 13600 AW  от 450 р.  EN 12900 AX  от 400 р.
 EN 12900 AW  от 300 р.  ERF 2000 AOW  от 400 р.
 ERF 2400 FOW  от 550 р.  EN 14000 AX  от 550 р.
 ERD 2743  от 350 р.  ERB 3669  от 300 р.
 ERB 3535 X  от 550 р.  EN 4000 ADW  от 300 р.
 EN 3601 ADW  от 500 р.  EN 2900 ADW  от 500 р.
 EN 3600 ADX  от 300 р.  EN 3600 ADW  от 350 р.
 EN 3401 ADW  от 600 р.  EN 4000 ADX  от 550 р.
 EN 2900 ADX  от 550 р.  EN 4011 AOW  от 400 р.
 EN 3850 DOX  от 400 р.  EN 4011 AOX  от 450 р.
 EN 3613 AOX  от 350 р.  ENN 2913 CDW  от 600 р.
 EN 3614 AOX  от 300 р.  ERE 3500 X  от 550 р.
 ER 4100 D  от 350 р.  ENB 3660 S  от 300 р.
 ERB 4002 X  от 450 р.  ERE 3900 X  от 450 р.
 ERF 3869 AOX  от 400 р.  EN 13400 AW  от 350 р.
 EN 3450 COW  от 600 р.  ENN 2901 ADW  от 550 р.
 EJF 4442 AOX  от 500 р.  EN 3610 DOX  от 300 р.
 EN 3481 AOX  от 350 р.  EJ 2800 AOW  от 400 р.
 ERF 1900 FOW  от 550 р.  ERF 2500 AOW  от 400 р.
 EJ 2301 AOX  от 450 р.  EJ 2300 AOX  от 500 р.
 EAL 6142 BOX  от 450 р.  EAL 6140 WOU  от 350 р.
 EJ 2801 AOX  от 400 р.  EJ 2301 AOW  от 450 р.
 EAL 6240 AOU  от 450 р.  EN 3850 COW  от 400 р.
 EN 3614 AOW  от 350 р.  EN 3487 AOO  от 400 р.
 EN 3487 AOJ  от 500 р.  EN 3487 AOY  от 450 р.
 EN 3487 AOH  от 600 р.  EN 4010 DOX  от 550 р.
 EN 3887 AOX  от 450 р.  EN 3880 AOW  от 600 р.
 EN 3853 AOX  от 500 р.  EN 3853 AOW  от 550 р.
 EN 3850 AOX  от 300 р.  EN 3850 AOW  от 350 р.
 EN 3601 AOX  от 400 р.  EN 3601 AOW  от 450 р.
 EN 3600 AOW  от 450 р.  EN 3487 AOX  от 400 р.
 EN 3453 AOX  от 350 р.  EN 3453 AOW  от 350 р.
 EN 3450 AOX  от 400 р.  EN 3450 AOW  от 450 р.
 EN 3441 AOX  от 500 р.  EN 3441 AOW  от 350 р.
 EN 3401 AOW  от 600 р.  EN 3241 AOX  от 350 р.
 EN 2900 AOX  от 550 р.  EN 2900 AOW  от 400 р.
 ENF 4450 AOW  от 400 р.  ERT 1606 AOW  от 350 р.
 EN 3401 AOX  от 600 р.  EN 3880 AOX  от 600 р.
 EN 3481 AOW  от 450 р.  EN 3881 AOX  от 300 р.
 EN 3241 AOW  от 350 р.  EJ 2300 AOW  от 350 р.
 ERT 1506 FOW  от 500 р.  ERF 4161 AOW  от 300 р.
 ERF 3301 AOX  от 300 р.  ERF 3301 AOW  от 350 р.
 ENF 4451 AOX  от 300 р.  EN 4001 AOX  от 500 р.
 EN 4001 AOW  от 600 р.  ENN 2913 COW  от 350 р.
 ENN 2900 AOW  от 600 р.  ENN 2900 AJW  от 350 р.
 ENN 2401 AOW  от 500 р.  ENG 2917 AOW  от 450 р.
 ENG 2793 AOW  от 500 р.  EJN 2301 AOW  от 600 р.
 EN 4000 AOX  от 500 р.  EN 3600 AOX  от 600 р.
 EN 4000 AOW  от 400 р.  ENF 4450 AOX  от 400 р.
 EJ 1800 AOW  от 300 р.  ERT 1505 FOW  от 400 р.
 ERX 3313 AOX  от 450 р.  ENN 2903 COW  от 600 р.
 ERC 24010 W  от 500 р.  ENN 2901 AOW  от 550 р.
 ERN 29560  от 300 р.  ENN 2853 AOW  от 500 р.
 ERN 3313 AOW  от 550 р.  ERN 2301 AOW  от 500 р.
 ERN 2201 FOW  от 500 р.  ERN 1501 AOW  от 600 р.
 ERN 1401 FOW  от 550 р.  ENN 2914 COW  от 400 р.
 ENA 34980 S  от 300 р.  ENB 38739 X  от 550 р.
 ENA 38980 S  от 450 р.  END 44501 X  от 350 р.
 END 44501 W  от 450 р.  ENB 34953 X  от 450 р.
 ERB 3046  от 400 р.  ERB 8642  от 400 р.
 ENG 2913 AOW  от 550 р.  ERN 1200 FOW  от 600 р.
 ENN 3153 AOW  от 600 р.  ENX 4596 AOX  от 400 р.
 ERN 1300 AOW  от 600 р.  ENB 38943 W  от 500 р.
 ERB 8641  от 350 р.  ENB 34943 X  от 400 р.
 ENB 34943 W  от 600 р.  ENB 44691 X  от 400 р.
 ERP 34901 X  от 500 р.  ERN 2372  от 400 р.
 ERB 3500 X  от 350 р.  ERT 14001 W8  от 400 р.
 ERB 36533 X  от 350 р.  ERB 36533 W  от 400 р.
 ENA 38953 X  от 600 р.  ENB 38953 X  от 600 р.
 ENA 34953 X  от 600 р.  ERB 4119 X  от 500 р.
 ERB 9043  от 600 р.  ERB 9044  от 500 р.
 ERB 8644  от 600 р.  ERB 36300 X  от 600 р.
 ERB 8643  от 400 р.  ERB 4198 AC  от 450 р.
 ERB 8648  от 350 р.  ENB 43691 S  от 600 р.
 ERB 9048  от 600 р.  ENN 31650  от 450 р.
 ERB 9042  от 350 р.  ERB 9041  от 500 р.
 ERB 3109  от 450 р.  ENB 38943 X  от 350 р.
 ERB 34633 W  от 600 р.  ENB 38633 X  от 400 р.
 ENB 38633 W  от 550 р.  ERB 36300 W  от 350 р.
 ERB 29233 W  от 500 р.  ERD 24310 W  от 550 р.
 ERB 36605 X  от 500 р.  ERD 28310 W  от 350 р.
 ERD 24310 X  от 350 р.  ERB 29233 X  от 550 р.
 ERD 28310 X  от 450 р.  ERB 23010 W  от 450 р.
 ERB 40605 X  от 350 р.  ERB 4199 X  от 450 р.
 ERB 4109  от 400 р.  ERB 3909  от 350 р.
 ERB 4119  от 300 р.  ENL 60710 S  от 400 р.
 ENL 60812 X  от 550 р.  ENA 34933 W  от 600 р.
 ENA 34933 X  от 400 р.  ENA 34935 X  от 350 р.
 ENA 38933 W  от 400 р.  ENA 38935 X  от 450 р.
 ENB 32633 X  от 300 р.  ENB 34933 X  от 400 р.
 ENB 38807 X  от 600 р.  ENB 34633 X  от 400 р.
 ENA 38933 X  от 600 р.  ERA 40633 X  от 400 р.
 ERA 36633 W  от 500 р.  ERA 36633 X  от 600 р.
 ENB 34633 W  от 550 р.  ENB 34933 W  от 450 р.
 ENB 38933 X  от 350 р.  ENB 34233 W  от 400 р.
 ERE 38405 X  от 350 р.  ERB 3600 X  от 550 р.
 ERG 29710  от 500 р.  ERB 3545  от 450 р.
 ERE 39350 W  от 500 р.  ENB 39405 X  от 350 р.
 ENB 38637 X  от 600 р.  ERN 24300  от 550 р.
 ENB 43391 W  от 500 р.  ERB 34233 X  от 400 р.
 ERB 34233 W  от 300 р.  ERB 36233 X  от 550 р.
 ERB 36233 W  от 500 р.  ERB 40233 X  от 600 р.
 ERB 40233 W  от 500 р.  ERN 29770  от 300 р.
 ENB 32633 W  от 300 р.  ENB 38933 W  от 300 р.
 ERA 40633 W  от 450 р.  ERD 40033 W  от 350 р.
 ERN 29601  от 450 р.  ERC 19002 W  от 450 р.
 ENA 38415 X  от 500 р.  ENA 38511 X  от 400 р.
 ERA 37300 W  от 600 р.  ERA 37300 X  от 400 р.
 ERB 39310 X  от 400 р.  ERD 24090 W  от 500 р.
 ERC 24002 W  от 550 р.  ERB 3808  от 450 р.
 ERE 3502  от 300 р.  ENB 43399 W  от 300 р.
 ENB 35405 X  от 400 р.  ENB 34433 X  от 500 р.
 ENB 36400 X  от 450 р.  ERB 40033 X  от 600 р.
 ERB 29033 X  от 600 р.  ENB 32433 X  от 400 р.
 END 42395 X  от 550 р.  ENA 34511 X  от 500 р.
 ERD 18002 W  от 550 р.  ENB 32433 W1  от 550 р.
 ERB 39310 W  от 400 р.  ENB 32433 W  от 450 р.
 ERB 34310 X  от 500 р.  ERB 29033 W  от 300 р.
 ERB 35409 X  от 450 р.  ENA 34415 X  от 550 р.
 ERU 14310  от 300 р.  ERB 3546  от 600 р.
 ERN 29800  от 300 р.  ERB 34033 W  от 450 р.
 ERN 2371  от 400 р.  ERE 3600  от 550 р.
 ERE 3600 X  от 600 р.  ERB 30091 W  от 350 р.
 ERB 34033 X  от 300 р.  ERB 36033 W  от 400 р.
 ERB 36033 X  от 600 р.  ERD 18001 W  от 550 р.
 ERL 6297 XX  от 600 р.  ERZ 3100  от 600 р.
 ERB 40033 W  от 600 р.  ERE 3100  от 350 р.
 ERZ 3600  от 500 р.  ERO 4521  от 400 р.
 ENB 34033 W1  от 350 р.  ENB 34433 W  от 500 р.
 ENB 38033 W1  от 550 р.  ERB 36090 X  от 300 р.
 ERB 34090 W  от 350 р.  ERD 32190 X  от 450 р.
 ERB 37090 W  от 600 р.  ERB 37090 X  от 500 р.
 ERB 30090 W  от 300 р.  ERB 35090 W  от 500 р.
 ERB 35090 X  от 500 р.  ERB 3123  от 450 р.
 ERZ 3600 X  от 450 р.  ERB 3045  от 550 р.
 ERD 32190 W  от 400 р.  ERN 15510  от 450 р.
 ENN 28600  от 400 р.  ERN 16510  от 550 р.
 ERN 22510  от 400 р.  ERN 23510  от 400 р.
 ERN 29790  от 300 р.  ERN 29801  от 400 р.
 ERU 13310  от 500 р.  ERB 36405 X  от 600 р.
 ERB 40405 X  от 350 р.  ERE 39391 W8  от 450 р.
 ERF 37800 WX  от 600 р.  ERF 37800 X  от 300 р.
 ERB 4110 AB  от 550 р.  ER 9199 BCRE  от 500 р.
 ER 5200 D  от 400 р.  ER 5200 DX  от 300 р.
 ERB 34090 X  от 350 р.  ERB 36090 W  от 350 р.
 ERO 2922  от 300 р.  ERB 3106  от 450 р.
 ERB 3369  от 550 р.  EBN 3660 S  от 300 р.
 ER 4100 DX  от 300 р.  ERN 2921  от 550 р.
 ENB 3569  от 500 р.  ENB 3269  от 500 р.
 ERE 3901  от 350 р.  ENB 3669 S  от 350 р.
 ENB 3669  от 450 р.  ER 9192 B  от 500 р.
 ERB 4110 AC  от 550 р.  ERB 3500  от 550 р.
 ERB 4102  от 450 р.  ER 8495 B  от 300 р.
 ERB 4102 X  от 300 р.  ER 9198 BSAN  от 450 р.
 ERB 3502  от 400 р.  ER 1370  от 500 р.
 ERN 2922  от 450 р.  ERO 2921  от 500 р.
 ERB 3769  от 350 р.  ERG 47800  от 450 р.
 ERB 30099 W  от 500 р.  ERB 3103  от 300 р.
 ERN 2321  от 350 р.  ERN 1672  от 300 р.
 ERB 3807  от 300 р.  ERE 3500  от 400 р.
 ERE 3900  от 350 р.  ERB 4010 AB  от 350 р.
 ENB 3560  от 600 р.  ER 8806 C  от 300 р.
 ERB 4010 AC  от 400 р.  ERB 40442 X  от 600 р.
 ENB 43691 X  от 600 р.  ERD 32090 W  от 300 р.
 ERB 31099 W  от 500 р.  ERES 35800 W  от 300 р.
 ERD 32090 X  от 350 р.  ENB 39300 X  от 300 р.
 ERES 35800 X  от 550 р.  ANB 35405 W  от 600 р.
 ENA 34351 S  от 600 р.  ENA 38351 S  от 350 р.
 ERB 36442 X  от 300 р.  ERO 2920  от 600 р.
 ERO 4520  от 550 р.  ENB 3660  от 450 р.
 ENB 3260  от 500 р.  ERB 3802  от 350 р.
 ERB 36098 C  от 300 р.  END 44500 X  от 600 р.
 ERB 34098 W  от 550 р.  END 32310 X  от 500 р.
 ERB 4041  от 600 р.  ERB 36098 W  от 600 р.
 END 32310 W  от 500 р.  ERN 15350  от 300 р.
 ER 3660 BN  от 400 р.  ER 6525 T  от 600 р.
 ER 1337 U  от 400 р.  ER 6625 T  от 350 р.
 ER 1336 U  от 600 р.  ER 1436 U  от 500 р.
 ERB 34098 X  от 350 р.  ERB 36098 X  от 600 р.
 ERB 30098 W  от 500 р.  ER 9099 BCRE  от 600 р.
 ERB 4000 X  от 600 р.  ERB 3400 X  от 600 р.
 ERC 3700 X  от 300 р.  ER 9098 B  от 550 р.
 ER 8769 B  от 600 р.  ER 8490 B  от 600 р.
 ER 8369 B  от 600 р.  ER 8892 C  от 600 р.
 ER 7335 I  от 550 р.  ER 1437 U  от 500 р.
 ER 8992 B  от 400 р.  ER 9092 B  от 400 р.
 ERB 4002  от 600 р.  ERB 3400  от 450 р.
 ER 8407  от 350 р.  ER 8620 H  от 550 р.
 ER 8913  от 300 р.  ER 8916  от 350 р.
 ENC 74800 WX  от 500 р.  ERB 34301 X  от 550 р.
 ERN 29651  от 350 р.  ERZ 28801  от 600 р.
 ERB 29003 W  от 550 р.  ERF 37410 AC  от 450 р.
 ERB 34402 W  от 350 р.  ENB 43600 X  от 550 р.
 ERN 23501  от 350 р.  END 32321 X  от 400 р.
 ERT 14002 W  от 500 р.  ERT 16002 W  от 550 р.
 ERN 22501  от 350 р.  ERB 29301 X  от 450 р.
 ERN 16350  от 500 р.  ER 7425 D  от 350 р.
 ER 8026 B  от 400 р.  ER 8500 B  от 450 р.
 ER 8662 B  от 300 р.  ER 9002 B  от 350 р.
 ER 9004 B  от 450 р.  ER 9007 B  от 600 р.
 ER 9096 B  от 600 р.  TR 1800 G  от 600 р.
 ER 3913 B  от 400 р.  ER 3407 B  от 600 р.
 ER 7522 B  от 400 р.  ER 7322 B  от 450 р.
 ER 8124 i  от 500 р.  ER 8136 I  от 400 р.
 ER 6685 I  от 550 р.  ER 1525 U  от 400 р.
 ER 1335 U  от 350 р.  ER 8218  от 600 р.
 ENB 34400 W  от 350 р.  ENB 35409 X  от 600 р.
 EN 53853 AX  от 450 р.  EN 53853 AW  от 450 р.
 EN 3888 AOX  от 500 р.  ZBB 928441 S  от 500 р.
 ZBB 928465 S  от 550 р.  ENN 92803 CW  от 350 р.
 ENN 92853 CW  от 400 р.  ERN 93213 AW  от 300 р.
 ENN 92801 BW  от 550 р.  ERN 91400 AW  от 300 р.
 EN 3488 AOW  от 400 р.  EN 53453 AX  от 300 р.
 EN 53453 AW  от 500 р.  ER 8396  от 400 р.
 ER 8497 BX  от 400 р.  ER 8817 CX  от 300 р.
 ER 6780 S  от 400 р.  ENN 12900 BW  от 400 р.
 EN 14000 AW  от 600 р.  ENN 2853 COW  от 500 р.
 EN 13600 AX  от 350 р.  EN 13400 AX  от 400 р.
 EJ 11800 AW  от 350 р.  ENN 12801 AW  от 600 р.
 ERF 4111 DOX  от 500 р.  EN 13401 AX  от 600 р.
 EN 13401 AW  от 400 р.  EN 13601 AW  от 550 р.
 EN 13601 AX  от 600 р.  ERZ 36700 X  от 450 р.
 ENB 38000 W  от 550 р.  ENN 2800 AJW  от 400 р.
 EJ 12301 AW  от 600 р.  ERN 3213 AOW  от 400 р.
 ERD 22098 W  от 600 р.  ERF 37400 X  от 550 р.
 ERL 6296 XX  от 500 р.  ERB 37098 C  от 400 р.
 ERB 36301  от 550 р.  ERB 40301  от 400 р.
 ENB 38400  от 450 р.  ERB 35098 X  от 300 р.
 ERD 28304 W  от 400 р.  ERB 36003 W  от 300 р.
 ERD 24304 W  от 450 р.  ERB 40003 W  от 550 р.
 ENB 39409 X  от 350 р.  ERB 34003 W  от 600 р.
 ERD 30392 W  от 300 р.  ERD 30392 S  от 350 р.
 ERD 34392 X  от 450 р.  ENB 34000 W  от 400 р.
 ERB 40402 W  от 450 р.  ENN 12800 AW  от 500 р.
 ENN 12901 AW  от 400 р.  ERN 22500  от 350 р.
 ERN 23500  от 500 р.  ERN 29850  от 500 р.
 ERZ 45800  от 300 р.  ENN 26800  от 450 р.
 ERP 34900 X  от 350 р.  ERD 26098 X  от 550 р.
 ERB 37098 X  от 550 р.  ERD 26098 W  от 350 р.
 ERB 3641  от 350 р.  ENB 38400 W  от 550 р.
 ERB 31098 W  от 600 р.  ERB 35098 W  от 550 р.
 ERB 37098 W  от 300 р.  ERF 37400 AC  от 550 р.
 ERF 37400 W  от 300 р.  ERZ 36700 W  от 450 р.
 ERES 31800 W  от 600 р.  ERG 29700  от 450 р.
 ERN29650  от 500 р.  ERU 13300  от 450 р.
 ERU 14300  от 400 р.  ERZ 28800  от 600 р.
 QT 3120 W  от 400 р.  ENB 35405 S  от 400 р.
 ENB 39405 S  от 350 р.  ERL 6296 SK  от 600 р.
 ERL 6296 XK  от 550 р.  ERN 29750  от 500 р.
 ERB 34300 W  от 500 р.  ERB 34300 X  от 350 р.
 ERB 36402 W  от 600 р.  ERB 39300 W  от 350 р.
 ERB 39300 X  от 550 р.  ERG 29750  от 600 р.
 ERES 31800 X  от 550 р.  ERN 16300  от 300 р.
 ERB 2945 X  от 550 р.  ENB 38607 X  от 450 р.

Популярные холодильники в ремонте

Холодильники Electrolux
ERF 2620 W
Цена от: 550 руб.
Холодильники Electrolux
ERO 2820
Цена от: 680 руб.
Холодильники Electrolux
ENB 3599 X
Цена от: 940 руб.
Холодильники Electrolux
ERES 3500
Цена от: 610 руб.
Холодильники Electrolux
ERES 3500 X
Цена от: 910 руб.
Холодильники Electrolux
ERB 3598 W
Цена от: 490 руб.
Холодильники Electrolux
ERB 3445 X
Цена от: 690 руб.
Холодильники Electrolux
ERZ 3670 X
Цена от: 800 руб.
Холодильники Electrolux
ENB 3851 X
Цена от: 580 руб.
Холодильники Electrolux
ERD 3420 X
Цена от: 740 руб.
Холодильники Electrolux
ERB 3645
Цена от: 910 руб.
Холодильники Electrolux
ERN 2272
Цена от: 800 руб.
Холодильники Electrolux
ERD 2750
Цена от: 450 руб.
Холодильники Electrolux
ERF 3700
Цена от: 690 руб.
Холодильники Electrolux
ERF 3700 X
Цена от: 570 руб.
Холодильники Electrolux
ERB 3911
Цена от: 850 руб.
Холодильники Electrolux
ERB 3198 W
Цена от: 990 руб.
Холодильники Electrolux
ERB 3598 X
Цена от: 960 руб.
Холодильники Electrolux
ERB 3798 W
Цена от: 790 руб.
Холодильники Electrolux
ERB 3798 X
Цена от: 520 руб.
Холодильники Electrolux
ERD 2350 W
Цена от: 540 руб.
Холодильники Electrolux
ERB 4045 W
Цена от: 560 руб.
Холодильники Electrolux
ERB 4098 AC
Цена от: 940 руб.
Холодильники Electrolux
ERB 4111
Цена от: 830 руб.
Холодильники Electrolux
ERD 3020 W
Цена от: 760 руб.
Холодильники Electrolux
ERD 3420 W
Цена от: 450 руб.
Холодильники Electrolux
ERN 1400 FOW
Цена от: 580 руб.
Холодильники Electrolux
ENN 2800 BOW
Цена от: 940 руб.
Холодильники Electrolux
ENB 3850
Цена от: 860 руб.
Холодильники Electrolux
ERB 3599 X
Цена от: 860 руб.
Холодильники Electrolux
ENB 3440
Цена от: 420 руб.
Холодильники Electrolux
ENB 3450
Цена от: 420 руб.
Холодильники Electrolux
ENB 3840
Цена от: 550 руб.
Холодильники Electrolux
ERB 3445 W
Цена от: 970 руб.
Холодильники Electrolux
ERB 3644
Цена от: 640 руб.
Холодильники Electrolux
ERB 3651
Цена от: 460 руб.
Холодильники Electrolux
ERB 4024
Цена от: 460 руб.
Холодильники Electrolux
ERB 4051
Цена от: 930 руб.
Холодильники Electrolux
ERO 2923
Цена от: 870 руб.
Холодильники Electrolux
ERO 2924
Цена от: 640 руб.
Преимущества компании
Делаем востребованной русскую творческую мысль в мире.

Наша команда состоит только из профессиональных мастеров. Которые работают в своих областях уже многие годы. Имеют положительные отзывы. В них мы уверены и сотрудничаем с ними не один год.

Наша компания дает гарантию на выполненные работы наших мастеров. Мастера предоставляют гарантию после устранения поломок, или решения иных проблем наших клиентов. Мы всегда на связи и готовы помочь!

Наша команда работает для Вас. Наши мастера осуществляют выезд и выполняют работы любой сложности ежедневно, как в выходные, так и в праздничные дни. Мастера имеют сертификаты, досконально разбираются в устройстве и гарантированно устранят любые проблемы.

За многолетний опыт у нас собрался коллектив из более 50 мастеров своего дела. Все они проживают в разных районах Санкт-Петербурга тем самым мы стараемся соединять потребности наших клиентов с высокой оперативной работой всех наших служб. От заявки до приезда мастера чаще всего проходит от 1 до 2-х часов. Либо в удобное для клиента время.

x